Erioed wedi tybio sut fyddai bywyd fel cynghorydd llywodraeth leol? Dyma ddetholiad o ddarnau sy’n dangos rôl cynghorydd llywodraeth leol.

Datblygwyd y wefan gan Data Cymru, sydd hefyd yn ei gynnal, ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

© 2020 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)