BYDDWCH YN GYNGHORYDD
BYDDWCH Y NEWID
  • Ydych chi’n angerddol ynghylch eich cymuned leol?
  • Oes yna rywbeth rydych chi am ei newid?
  • Ydych chi’n barod i gymryd penderfyniadau heriol?
  • Beth am sefyll dros yr hyn sy’n bwysig i chi a dod yn gynghorydd lleol?

Datblygwyd y safle gan Data Cymru, sydd hefyd yn ei gynnal, ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

© 2019 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)