Cynghorydd Dan De'Ath

Mae Dan yn dad i bedwar ac mae o’n westai cyson mewn partïon te. Mae o hefyd yn gynghorydd lleol.

“Mae hi’n anrhydedd enfawr cael fy ethol i wasanaethu eich cymuned – ac er ei fod yn swnio’n gawslyd ac yn hen ystrydeb – mae hi’n werth chweil gallu helpu pobl sydd mewn anhawster. Rydw i’n cynrychioli ward brysur mewn dinas, felly mae rhywun yn cyfarfod ystod eang o bobl sydd ag ystod eang o anghenion a phroblemau. Mae bod yn Gynghorydd yn golygu mwy na helpu pobl ar sail unigol, gallwch hefyd ddweud eich dweud am yr hyn sy’n digwydd yn y ddinas yn fwy eang a chyfeiriad polisi’r awdurdod lleol, felly fe allwch chi ddweud eich dweud am y math o ddinas neu dref yr hoffai eich preswylwyr ei weld yn y dyfodol.

Mae bod yn Gynghorydd yn fwy hyblyg na’r hyn fyddech chi’n ei ddychmygu – dyna sydd ei angen pan mae gennych chi blant ifanc, a buaswn yn annog pobl sydd â phlant, pobl ifanc, ac yn enwedig pobl o gefndiroedd dosbarth gweithio i ystyried sefyll mewn arholiad. Fyddwch chi ddim yn edifarhau. "

Mae Dan yn gyn Arglwydd Faer.

Datblygwyd y wefan gan Data Cymru, sydd hefyd yn ei gynnal, ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

© 2022 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)