Pan fydd cynghorwyr yn cael eu hethol am y tro cyntaf, mae’n cymryd tipyn o amser i ddeall beth mae’r cyngor yn ei wneud a’u rôl nhw ynddo. Yna mae’r holl gyfreithiau, rheolau, polisïau a gweithdrefnau i ymdopi â nhw. Bydd gan y sawl a’ch etholodd chi ddisgwyliadau uchel o’u cynghorydd lleol o’r cychwyn cyntaf.

Datblygwyd y wefan gan Data Cymru, sydd hefyd yn ei gynnal, ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

© 2024 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)